Antal hushåll
Antal boende per hushåll
Varmvatten
Kallvatten
Energikostnad kr/kWh
Vattenkostnad kr/m3
Verkningsgrad varmvattenberedare
Förinställda värden är baserade på vårt