Värna vattnet

Via förändrade vattenvanor och uppgraderade blandare kan du på ett storskaligt plan påverka energiåtgången i dina fastigheter. Med vår energikalkylator kan du räkna ut och se vilka besparingar du kan göra.

Se exempelberäkning med:

Potentiella besparingar:

55%

4,078 kr / mån, 48,936 kr / år

Du tillhandahåller 3 hushåll som har 9 boende, med en totalkostnad på 7,395 kr / mån.

Gör din egen beräkning
Kom i kontakt med en personlig energirådgivare.

Beställ ett eget vattenvanor kit till din fastighet.

Ni får enkla tips på hur man sparar energi med sunda vattenvanor.

Minska din varmvattenanvändning med upp till 28%

I en svensk studie genomförd i Borås (Rise, 2017) bytte man ut standardblandare till energieffektiva blandare i flerbostadshus med hyreslägenheter och mätte sedan varm- och kallvattenanvändningen under två perioder om åtta månader. Resultatet från studien visade att varmvattenanvändningen minskade med hela 28 %. Utöver detta framkom inga tecken på att besparingen avtog över tid.

15 tips för hållbara vattenvanor

Här har vi samlat 15 enkla tips på hur man med små medel kan göra förändringar i sina vattenvanor. Vissa knep har du säkert hört om tidigare, andra kommer att vara upplysande, men samtliga kommer hjälpa dig att spara energi.

Uppgradera strålsamlarinsats

Med våra energieffektiva strålsamlare förbrukar du en mindre mängd vatten men bibehåller trycket. Du sparar alltså pengar och bidrar till en bättre miljö utan att göra avkall på komfort. Enkelt, tydligt och en så kallad win-win för alla!

Keramikinsats för kallstart

Vår gröna insats hjälper dig att använda vatten och energi på ett mer ansvarsfullt sätt genom så kallad kallstart. Kallstart innebär att det alltid kommer kallt vatten förutsatt att du inte aktivt vill ha varmvatten och vrider spaken till varmvattenzonen. Ett smart och enkelt sätt att undvika slöseri på varmvatten, utan att du lägger märker till det.