Antal boliger
Antal beboere pr. bolig
Varmt vand
Koldt vand
Energiudgifter kr/kWh
Vandudgifter kr/m3
Virkningsgrad varmtvandsbeholder
Forud indtastede værdier er baseret på vores regneeksempel